Evropský parlament
Evropská komise
Další orgány EU
Území
Euro
Historie
Rozšíření
Jazyky
Euroústava
Belgie
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené kralovství
Španělsko
Švédsko
Azory
Francouzská Guyana
Guadeloupe
Kanarské ostrovy
Madeira
Mayotte
Réunion
zpět

Evropská unie

Ekonomická integrace dvaceti pěti států Evropy. Vznikla roku 1992 a sídlem je Brusel (Lucemburk, Štrasburk).

úvod

klikněte na stát, o kterém chcete vědět fakta:

Vítejte na stránkách o Evropské unii - jejích institucích a státech

Evropský parlament: rozložení europoslanců do jednotlivých frakcí i v rámci států, je zde popsána jeho funkce a pravomoce

Evropská komise: seznam členů a jejich zaměření a její pravomoce a funkce

Další orgány EU: popis, funkce a členové Evropské rady, Rady ministrů a Evropského soudního dvoru a mapa státních zřízení členských států a směrů vlád

Území: mapa a seznam všech území EU včetně kolonií

Euro: údaje o rozšíření a používání jednotné evropské měny, seznam všech měn EU a mapa budoucnosti Eura

Historie: postupné změny EU a přistupování nových členů

Rozšíření: seznam států, které o členství v Evropské unii požádaly a které vstoupí v roce 2007

Jazyky: seznam úředních jazyků EU a úředních pracovních jazyků EU a mapa úředních a mateřských jazyků jednotlivých států

Euroústava: význam Evropské ústavy, mapa jejího schvalování a celé znění Euroústavy ve formě konečného textu Smlouvy o Ústavě pro Evropu

Seznam států a závislých území v rámci Evropské unie

Státy EU: podrobné informace o všech státech a koloniích Evropské unie: státní zřízení, měna, úřednictví, povrch a podnebí, historie a politika, zařazení do EU, obyvatelstvo, hospodářství, doprava, mapa státu a polohy v EU a vlajka

Máte možnost vybrat si ze tří jazyků a hlasovat v anketě o Euroústavě

© Petr Pávek

e-mail: pp.Pavek@seznam.cz