Evropský parlament
Evropská komise
Další orgány EU
Území
Euro
Historie
Rozšíření
Jazyky
Euroústava
Belgie
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené kralovství
Španělsko
Švédsko
Azory
Francouzská Guyana
Guadeloupe
Kanarské ostrovy
Madeira
Mayotte
Réunion
zpět

Jazyky EU

Evropská unie považuje za své úřední jazyky španělštinu, portugalštinu, francouzštinu, angličtinu, irštinu, vlámštinu, lucemburštinu, němčinu, dánštinu, švédštinu, finštinu, estonštinu, lotyštinu, litevštinu, polštinu, češtinu, slovenštinu, maďarštinu, slovinštinu, italštinu, maltský jazyk a řečtinu. Za své úřední pracovní jazyky pouze angličtinu, francouzštinu a němčinu.

klikněte na stát, o kterém chcete vědět fakta: